ธงญี่ปุ่น Japan Flag ป้ายธงญี่ปุ่น Flag pole ไวนิลธงญี่ปุ่น
มีลักษณะเป็นโครงเหล็ก มีแขนบน-ล่าง ติดกับเสา แขนล่าง สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ขึงแขวนด้วยผ้าไวนิลที่สามารถมองเห็นได้ 2 ด้าน เป็นงานพิมพ์บนผ้าไวนิลทึบแสง (vinyl) พิมพ์ประกบกัน 2 ด้าน เพื่อการมองเห็น 2 ทิศทาง เหมาะสำหรับงานภายนอกอาคาร

Showing 1–12 of 53 results

1 2 3 4 5
084-999-0780