ปริ้นแบนเนอร์ พิมพ์ไวนิล ป้ายไวนิล รับพิมพ์ป้าย ปริ้นไวนิลด่วน Banner ป้ายแบนเนอร์
ส่วนใหญ่นิยมทำเป็นป้ายหน้าอาคาร หน้าโครงการ หุ้มตึก หรือแม้กระทั่งติดตามถนนหนทาง ซึ่งจะสังเกตได้ง่ายหากพบเห็นคือ จะเป็นลักษณะของป้ายแนวนอนติดตั้งตามจุดสำคัญต่างๆเพื่อให้ผู้คนพบเห็นได้ง่ายสำหรับโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ๆ นิยมทำป้ายแบนนอร์ทอดยาวไปตลอดแนวโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ผู้บริโภคได้รับรู้ว่าจะมีการก่อสร้าง ณ จุดตรงนี้ เพื่อดึงดูดและสร้างฐานลูกค้าไว้ล่วงหน้านั่นเองป้ายแบนเนอร์เหมาะสำหรับธุรกิจที่เน้นการโฆษณาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะบรรดาห้างสรรพสินค้าหรือโครงการบ้านจัดสรรค์ต่างๆ ป้ายแบนเนอร์จะมีลักษณะคล้ายกับป้ายบิลบอร์ด ในด้านการที่เป็นป้ายแนวราบเหมือนกันแต่ป้ายบิลบอร์ดนิยมเรียกสำหรับป้ายที่มีโครงสร้างเป็นเสาสูงและมีขนาดใหญ่

Showing 1–12 of 141 results

1 2 3 4 10 11 12
084-999-0780